Peyğəmbərlərin hekayəsi bizi bir neçə peyğəmbərin həyatını izləyərək səyahətə götürür və onların İsa Məsih barədə olan ümumi dediklərini işıqlandırır.

Azərbaycan dilində daha çox vəsaitlər