Մարգարեի պատմությունը մեզ տանում է մի ճանապարով, որտեղ տեսնում ենք Սուրբ գրքերի մարգարեների կյանքերը և թե ինչ էր իրենց ընդհանուր նպատակը։

Կարդալ ավելի Հիսուսի մասին Սուրբ գրքից